Vilniaus šv. Pranciškaus Asyžiečio
(Bernardinų) bažnyčios
kantičkinių giesmių grupė

Susibūrėme 2002 metais, per Velykas.

Senųjų lietuviškų giesmių mokomės iš gyvą tradiciją išsaugojusių kaimo giesmininkų ir iš tautosakinių ekspedicijų įrašų, siekdami išsaugoti ir gaivinti šį lietuvių kultūros palikimą.

„Giesmių knyga arba KANTIČKOS“ – su giesmėmis iš šios knygos išaugo kartų kartos; šiandien mes grožimės tais šiurpaus paslaptingumo bei nuoširdžios Dievo meilės kupinais tekstais, džiaugiamės galėdami juos išgiedoti, darsyk išgirsti.

Giedoti renkamės ketvirtadienais 18 valandą kokiame nors Bernardinų bažnyčios užkaboryje.

Giedame per šv. Mišias trečiąjį mėnesio šeštadienį bei kitomis progomis.

Teirautis galima:
Paulių Z. paulius@libero.it
Modestą L. modesta.liugaite@gmail.com

 

Mes visi kartu drauge :)

 

Smagu, kad senosios giesmės jau randa vietą ir šiuolaikinėje Lietuvos kultūroje.


Mūsų giedamos giesmės buvo panaudotos kuriant muziką, lazdelinių lėlių spektakliui apie miesto atsiradimą „Kaip Starapolė tapo Marijampole, arba grafų Butlerių sugrįžimas” (rež. Milda Mažėtytė, komp. Darius Klišys, 2006 gegužės 27 d., Marijampolė). O giesmė „Marija Magdalena“ skamba dokumentiname-animaciniame filme „Gyveno senelis ir bobutė“ (rež. Giedrė Beinoriūtė, komp. Indrė Stakvilė, 2007, Vaizdo ir garso studija).

Senelis ir bobute

 

Kompaktinė lietuvių kantičkinių giesmių plokštelė

Kompaktinės plokštelės viršelis

bernardinai.lt/kanticzkos

 

Siūlome pasiskaityti:
Pluoštelis giesmių

Siūlome pasiklausyti:

Mieliausioji Poni mano, Karaliene dangaus