GIEDOJO

Vilniaus šv. Pranciškaus Asyžiečio
(Bernardinų) bažnyčios kantičkinių
giesmių grupė

Modesta Liugaitė-Černiauskienė
Gražvilė Baleišytė-Judelevičienė
Evaldas Grigonis
Aušra Gudavičiūtė
Roma Jaraminaitė
Ernesta Juknytė
Laima Kryževičiūtė
Elena Kubilytė
Simonas Liugas
Darius Markevičius
Loreta Gema Musanja
Agnė Rymkevičiūtė
Džiuljeta Sabeckytė
br. Paulius Zovė
Asta Žalalytė

1 – 6 giesmės

Plačiau apie mus

„VISI” folklorinis ansamblisEvaldas Vyčinas
Daiva Vyčinienė
Eglė Sereičikienė
Saulė Matulevičienė
Dalia Vaicenavičienė
Birutė Vilkauskienė
Gytis Gasperaitis
Saulius Žilinskas
Algis Juravičius
Virgis Jocys
Rasa Jocienė

7 – 11 giesmės